Hvilket program er bedst til lange, tekniske dokumenter?

Der findes rigtigt mange teksteditorer/layoutprogrammer/cms systemer som i forskellig grad kan løse de udfordringer man måtte have. Når man vælger program, er der imidlertid nogen lavpraktiske forhold, som det kan være en god idé at tænke ind.

Produktet i markedet

Er der andre der bruger programmet?...

Det er relevant, fordi det giver et billede af, om det er muligt at skaffe arbejdskraft, som allerede har erfaring med værktøjet

Er der solidt, opdateret referenceværker/kursusmateriale til programmet?

Det er relevant, fordi det er vigtigt at kunne uddanne sig selv, og selv løse aktuelle dag-til-dag problemstillinger uden at være afhængig af support.

Har udvikleren en lang historik?

Det er relevant, fordi et et produkt med en lang historik i markedet, vil også være et produkt, som man vil kunne forvente virker ok.

Produktets brugerflade

Det er vigigt at programmet har en konsistent brugerflade og er funktionelt også for brugere, som ikke er superbrugere.

Hvad karakteriserer ”lange dokumenter”?

Man bruger sommetider termen ”Long Document Publishing” om dokumenter som leksika, opslagsværker, store tekniske/videnskabelige/juridiske publikationer.
Det er publikationer som er karakteriseret ved at indeholde store mængder af billeder, tabeller, krydsreferencer, lister, avancerede stikord osv.

Hvilket program ER så bedst til lange, tekniske dokumenter?

Adobe FrameMaker er programmet, som er bedst til lange, tekniske dokumenter!

Adobe FrameMaker er bedst fordi:

Det har en bogfunktion,  der tillader at du kan håndtere mange dokumenter på een gang, og på tværs af dokumenterne opdatere

  • kapitelnumre, sidenumre, figur og tabelnumre og alle andre nummeratorer
  • sprogindstillinger,
  • krydsreferencer
  • stikordsregistre
  • indholdsfortegnelser
  • alle typer lister, som for eksempel, lister over forfattere, litteratur, anvendte billeder mm

 Adobe FrameMaker har et dual interface, der med et tryk på en knap, kan forvandle det til et fuldblods, superhurtigt DITA publiceringsprogram

Adobe FrameMaker kan købes som en del af Adobe Technical Communication Suite, der også¨omfatter Adobe Captivate, Adobe RoboHelp, og Adobe Presenter.

Du kan læse mere om Adobe FrameMaker her!