Design af brugsvejledninger

Vi har mange års erfaring med at arbejde med den specielle disciplin det er at designe teknisk dokumentation.

Brugsvejledninger, User Guides, Instruktions-bøger m.m.. Det lyder som det samme, men i praksis er der ofte meget stor forskel.

Nogle brugsvejledninger er alene baseret på illustrationer mens andre omfatter både tekst og illustration. Noget skal designes så det kan indeholde 10-20 sprogversioner og atter andet så det kan parallelpubliceres til både mobiltelefoner og print. Noget printes i A4 som bøger og andet i udskudt A6 på eet ark supertyndt papir og med mange sprog.

Intro til begreber indenfor teknisk dokumentation

  • User Guides / Brugervejledninger er typisk materiale som er beregnet på "brugere". Udstyr og software kan have forskellige brugerprofiler. Der kan være brugere med ret til at indstille og reparere, og der kan være brugere som blot skal have adgang til et lille udvalg af udstyrets muligheder. Derfor laver man forskellige User Guides / Brugervejledninger alt efter hvilken information der er relevant.
  • User Instructions / Brugsvejledninger er typisk instruktioner målrettet een brugertype og med praktiske og udtømmende anvisninger på brug af et fysisk produkt.
  • Assembly Instructions / Samlingsanvisninger er typisk lavet som illustrerede anvisninger til samling og ibrugtagning af f.eks en maskine eller et møbel.