Tryksager og reklame

Fagbøger, fag-litteratur og magasiner, forskningsmateriale og opslagsværker har alle det til fælles at der er en høj grad af metainformation. Dvs. der er fodnoter, krydshenvisninger, billed-,

litteratur-, forfatter-lister, tabeller og formler.

Det er en superinteressant kategori af publicering at arbejde med og en vi er meget glade for.

Det er også en type værker, som er velegnet til parallelpublicering, fordi de ofte kommer i små oplag og læserne er interesseret i dele af værket. Hvorfor det giver god mening at publicere som interaktiv pdf / responsive HTML5 så man kan få det fulde udbytte af et interaktivt medie.