Bruksanvisningar
Utformning och layout av användarhandböcker
Monteringsanvisningar
Hjälp med att ta fram samlingsguider
Användarhandledningar
Redigering, utformning och layout av användarhandböcker

Behöver du också en solid och effektiv lösning för din tekniska dokumentation?

FrameMaker.dk är specialister på design, layout och utveckling av teknisk dokumentation och referensböcker. Men vi arbetar också med mer traditionell grafisk design, t.ex. flygblad, annonser, olika marknadsföringsmaterial och texter.

  • Bruksanvisningar
  • User Guides / Användarhandböcker
  • Instruktioner
  • Manualer
  • Layout och design av läroböcker/ facklitteratur Tidskrifter

Vi erbjuder också utbildning och konsulttjänster för Adobe FrameMaker och FrameMaker-baserade lösningar.

Vi har status som Adobe TechComm Partner och deltar som en del av Adobes betatestteam för Adobe FrameMaker.

Vi är också leverantör till Adobe och har utvecklat mallar för Adobe, samt skött de internationella konferenserna "Adobe TechComm Days" i Köpenhamn.

 

 

Boka ett kostnadsfritt online-möte med mig!!

Layout av läroböcker/ämneslitteratur

Läroböcker, facklitteratur och tidskrifter, forskningsmaterial och referensverk har alla en hög grad av metainformation gemensamt. Dvs. det

Utveckling och utformning av hjälpfiler

På FrameMaker.dk kan vi hjälpa dig att utveckla hjälpfiler i *.chm-format, responsiv HTML5 och interaktiv PDF.

Grafisk utformning av teknisk dokumentation

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med den speciella disciplinen att utforma teknisk dokumentation.

Användarmanualer, användarhandböcker, bruksanvisningar etc. Det låter som samma sak, men i praktiken är det ofta en stor skillnad.

Kurs i Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker är en fantastisk programvara som på ett robust och effektivt sätt hjälper många företag med sina publiceringsbehov - oavsett om det handlar om teknisk dokumentation, kataloger, bokuppsättningar eller något helt annat.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk