Vägen till grafisk design för DITA

Jag arbetar som självständig grafisk industridesigner. Det betyder att det är jag som måste ta reda på vilka färdigheter jag har för att hålla mig uppdaterad och vilka nya saker jag måste lära mig.

Världen förändras. Hela tiden. Nya tekniker kommer till, andra försvinner eller blir överflödiga.

När man är den enda som betalar för sin utbildning lär man sig att prioritera. Jag har upptäckt att det är värt att vartannat år ta ett steg bakåt och försöka se behovet av kompetens i ett bredare perspektiv. Genom att göra det kan man fokusera på vilka färdigheter som är viktigare än andra.

För ett par år sedan gjorde jag återigen övningen "att se saker och ting i ett bredare perspektiv" och fann att de flesta av mina hårda färdigheter var på väg in i "den stora konvergensen".

  • Webdesign hade utvecklats från designintensiv html till CMS-baserad datainriktad design med mycket fokus på SEO och konvertering.
  • Sidans layout och utformning hade utvecklats till interaktiva dokument med stora krav på spårning av interaktion när de finns som pdf-filer.
  • Copywriting hade utvecklats till innehållsmarknadsföring och återigen med stort fokus på SEO, konvertering och modularitet.
  • Teknisk dokumentation drogs alltmer in i samma matris med krav på olika leveransformat, sökbarhet, snabbare uppdateringar och fler språk.

Detta var ett scenario som var omöjligt att överbrygga med en kurs på Lynda.com. Att specialisera sig på ett område skulle innebära en stor risk för att hamna i en återvändsgränd med kunskaper i en enda programvara som så småningom plötsligt skulle kunna bli överflödig.

Min lösning var att ta reda på vad den gemensamma nämnaren i "The Great Convergence" var.

Det som binder alla dessa färdigheter samman handlar om "innehåll". Innehållet har blivit ett slags flytande, ständigt flödande råmaterial som kan formas, böjas, utformas och levereras i alla möjliga former och medier. För att kunna arbeta med innehåll måste man förstå hur innehållet fungerar på den mest grundläggande nivån och vilken väg det tar innan det levereras.  Som grafisk formgivare är mitt intresseområde designprocessen och själva layouten och presentationen.

Det är därför jag nu arbetar med att utforma Adobe FrameMaker-mallar som kommer att fungera med DITA-publicering.

DITA-utgåvorna måste anpassas och utformas för att passa in i designpolicyn hos de företag som använder DITA.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk