Bruksanvisningar
Utformning och layout av användarhandböcker
Monteringsanvisningar
Hjälp med att ta fram samlingsguider
Användarhandledningar
Redigering, utformning och layout av användarhandböcker

Adobe FrameMaker är en fantastisk programvara som på ett robust och effektivt sätt hjälper många företag med sina publiceringsbehov - oavsett om det handlar om teknisk dokumentation, kataloger, bokuppsättningar eller något helt annat.Adobe FrameMaker är dock också ett ganska svårt program med otroligt många funktioner. FrameMakers storlek och något främmande gränssnitt innebär att det finns många olika personer som kan hantera det.

Oberoende, skräddarsydd utbildning

Vi har undervisat i Adobe FrameMaker sedan 1995 och är en Adobe TechComm Partner. Behöver du eller ditt företag utbildning i Adobe FrameMaker? Vi kan erbjuda skräddarsydda kurser på introduktionsnivå eller utökad nivå.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk