Bruksanvisningar
Utformning och layout av användarhandböcker
Monteringsanvisningar
Hjälp med att ta fram samlingsguider
Användarhandledningar
Redigering, utformning och layout av användarhandböcker

Layout av läroböcker/ämneslitteratur

Läroböcker, facklitteratur och tidskrifter, forskningsmaterial och referensverk har alla en hög grad av metainformation gemensamt. Dvs. det

är fotnoter, korshänvisningar, bild-, litteratur- och författarlistor, tabeller och formler.

Det är en superintressant kategori av förlag att arbeta med och en kategori som vi är mycket glada över.

Det är också en typ av verk som lämpar sig för parallellpublicering eftersom de ofta kommer i små upplagor och läsarna är intresserade av delar av verket. Varför det är klokt att publicera som interaktiv pdf/responsiv HTML5 så att du kan dra full nytta av ett interaktivt medium.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk